Google.com.vn nguyenlibra.com
in lịch để bàn, lịch để bàn cá nhân, số lượng ít, giá rẻ, hồ chí minh
Share |

Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một thủ thuật phân trang cho blogspot, cực kì đơn giản và dễ thực hiện chỉ trong 5 bước.1. Đăng nhập vào tài khoản blogspot
2. Vào thiết kế (Design) chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
3. Chọn mở rộng tiện ích
4. Tìm thẻ
sau:


<b:include name='nextprev'/>


5. Chèn đoạn mã sau vào dưới thẻ trên:


<!-- start pagutd - blogger pagging script - code by vietutd dot com
http://pagutd-script.vietutd.com/
-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<style type='text/css'>
.pagutdnav li {
list-style-type: none;
display: inline;
}
.pagutdnav a {
border:1px solid #ef8116;
margin:0 3px;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.pagutdnav a:hover {
background-color:#ef8116;
border:1px solid #ef8116;
}
.showpagePoint {
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
background:#ef8116 none repeat scroll 0 0;
border:1px solid #ef8116;
color:#ffffff;
margin:0 3px;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.pagutdnav a:link {
color:#333333;
text-decoration:none;
}
.pagutdnav a:link:hover {
color:#ffffff;
}
</style>
<span style='float:right;margin:0;padding:0;border:0;'><a style='margin:0;padding:0;border:0;' href='http://pagutd-script.vietutd.com/'><img alt='Pagutd - Pagging Script for Blogger Blogs by Vietutd Dot Com' src='http://sites.google.com/site/vietutd/pixel.png' style='margin:0;padding:0;border:0;display: none;'/></a></span>
<script type='text/javascript'>
var home_page = &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;;
var div = document.getElementById(&quot;blog-pager&quot;);
var atag = div.getElementsByTagName(&quot;a&quot;);
var pager_max_main = (atag[atag.length-1].href.indexOf(&quot;max-results=&quot;)==-1) ? atag[atag.length-2].href.substring(atag[atag.length-2].href.indexOf(&quot;max-results=&quot;)+12,atag[atag.length-2].href.length) : atag[atag.length-1].href.substring(atag[atag.length-1].href.indexOf(&quot;max-results=&quot;)+12,atag[atag.length-1].href.length);
var sub_nav_half = 3;
var pager_first_text = &quot;First&quot;;
var pager_last_text = &quot;Last&quot;;
var pager_pages_text = &quot;Pages&quot;;
</script>
<script src='http://vietutd-js.googlecode.com/files/pagutd-bver.js' type='text/javascript'/>
</b:if>
<!-- end pagutd - blogger pagging script - code by vietutd dot com
http://pagutd-script.vietutd.com/
-->


6. Save lại và xem kết quả.

http://pagutd-script.vietutd.com/

nguyen_libra's blog - Copyright © 2009 - 2016 - Trình duyệt tốt với Firefox
Lên đầu trang
Xuống cuối trang