Google.com.vn nguyenlibra.com
in lịch để bàn, lịch để bàn cá nhân, số lượng ít, giá rẻ, hồ chí minh
Share |

1. Truy cập vào Blogger –> Dashboard –> Layout –> Edit HTML

2. Click vào tuỳ chọn "Expand Widget Templates"

3. Tìm kiếm đoạn mã:

a:hover {
text-decoration:underline;
}

Thay thế bằng đoạn mã dưới:

a:hover {
position: relative;
bottom: 5px;
left: 1px;
color:#0000FF;
}

4. Lưu lại công việc các bạn đã thực hiện để có hiệu ứng cho link liên kết.

Chú ý : Bạn có thể thay thế #0000FF bằng màu tuỳ thích. (#0000FF là màu link liên kết khi bạn di chuột đến vị trí link).

nguyen_libra's blog - Copyright © 2009 - 2016 - Trình duyệt tốt với Firefox
Lên đầu trang
Xuống cuối trang