1:
Code:
http://rsizr.com/


2:
Code:
http://pixenate.com/
Pixenate là trình biên tập ảnh của sự lựa chọn để in hình ảnh và các doanh nghiệp chia sẻ ảnh.3:
Code:
http://www.cutmypic.com/
Một trang web rất hữu ích và đơn giản để cắt hình ảnh của bạn chỉ trong 3 bước đơn giản.4:
Code:
http://www.resizeyourimage.com
Thay đổi kích cỡ hình của bạn là một trang web khác đơn giản để cắt và thay đổi kích thước hình ảnh của bạn.5:
Code:
http://quickthumbnail.com
Đây là cách nhanh nhất để thay đổi kích thước hình ảnh và hình ảnh của bạn. Bạn chỉ cần phải chọn một hình ảnh tập tin, chọn một số tùy chọn thay đổi kích cỡ, và nhấn Resize nó. Hình ảnh của bạn sẽ được tải lên máy chủ, sau đó thay đổi kích thước và hình ảnh của bạn thay đổi kích cỡ , sẽ được cung cấp một cái nhìn thuận tiện duy nhất.Chúc các bạn thành công!!